Stanislaw Tomaszewski

Imię i nazwisko: Stanislaw Tomaszewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stanislaw Tomaszewski - II kadencja 1957 - 1961
- Stanislaw Tomaszewski - III kadencja 1961 - 1965
- Stanislaw Tomaszewski - V kadencja 1969 - 1972
- Stanislaw Tomaszewski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 51 Bartoszyce

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Bartoszyce (Okreg wyborczy)