Stanislaw Trzaska

Imię i nazwisko: Stanislaw Trzaska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)