Stefan Serwicki

Imię i nazwisko: Stefan Serwicki
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Stefan Serwicki - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)