Tadeusz Gede

Imię i nazwisko: Tadeusz Gede
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Tadeusz Gede - I kadencja 1952 - 1956
- Tadeusz Gede - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Okreg wyborczy: 39 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: mgr inz.

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 39 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. (Tytul/stopien naukowy)