Tadeusz Stefaniak

Imię i nazwisko: Tadeusz Stefaniak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Tadeusz Stefaniak - II kadencja 1957 - 1961
- Tadeusz Stefaniak - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)