Waclaw Kielczewski

Imię i nazwisko: Waclaw Kielczewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Waclaw Kielczewski - II kadencja 1957 - 1961
- Waclaw Kielczewski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 7 Poznan

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Poznan (Okreg wyborczy)