Witold Adamuszek

Imię i nazwisko: Witold Adamuszek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Witold Adamuszek - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 38 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: technik-rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik-rolnik (Wyksztalcenie)