Wladyslaw Wisniowski

Imię i nazwisko: Wladyslaw Wisniowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Wladyslaw Wisniowski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 75 Legnica

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 75 Legnica (Okreg wyborczy)