Zofia Tomczyk

Imię i nazwisko: Zofia Tomczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 1965 - 1969

Inne kadencje:
- Zofia Tomczyk - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Zofia Tomczyk - I kadencja 1952 - 1956
- Zofia Tomczyk - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 1965 - 1969
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)