Adam Bielan

Imię i nazwisko: Adam Bielan
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Adam Bielan - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1974-12-09

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 7063

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-12-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 7063 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w grudniu
- w 09 dniu miesiąca