Adam Markiewicz

Imię i nazwisko: Adam Markiewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1944-01-06

Liczba glosow: 7194

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Torskie

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa iAdministracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-01-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 7194 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Torskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa iAdministracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w styczniu
- w 06 dniu miesiąca