Adam Oldakowski

Imię i nazwisko: Adam Oldakowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Adam Oldakowski - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-12-25

Liczba glosow: 10124

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Gizycko

Okreg wyborczy: 34 Elblag

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 10124 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Gizycko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 34 Elblag (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca