Adam Sosnowski

Imię i nazwisko: Adam Sosnowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-07-06

Liczba glosow: 6824

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Cisownik

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych i Hutniczych - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-07-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 6824 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Cisownik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Maszyn Gorniczych i Hutniczych - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w lipcu
- w 06 dniu miesiąca