Aleksander Grad

Imię i nazwisko: Aleksander Grad
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Aleksander Grad - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1962-01-05

Liczba glosow: 9637

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Losiniec

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geodezji Gorniczej - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 9637 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Losiniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzial Geodezji Gorniczej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca