Aleksandra Gramala

Imię i nazwisko: Aleksandra Gramala
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1970-01-21

Liczba glosow: 5921

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Swietochlowice

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 5921 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Swietochlowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca