Alicja Lis

Imię i nazwisko: Alicja Lis
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-04-09

Liczba glosow: 9960

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Boratyn

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: - Studium Nauczycielskie

Ukonczona szkola: - Technikum Przemyslu Spozywczego

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 9960 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Boratyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z - Studium Nauczycielskie (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Technikum Przemyslu Spozywczego (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 09 dniu miesiąca