Alicja Olechowska

Imię i nazwisko: Alicja Olechowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Alicja Olechowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-10-02

Liczba glosow: 7429

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Grodzisk Mazowiecki

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Policealne Studium Budowlane

Wyksztalcenie: srednie policealne

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 7429 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Grodzisk Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Policealne Studium Budowlane (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie policealne (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca