Andrzej Brachmanski

Imię i nazwisko: Andrzej Brachmanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Brachmanski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Brachmanski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-10-06

Liczba glosow: 32251

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Wolsztyn

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 32251 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Wolsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca