Andrzej Celinski

Imię i nazwisko: Andrzej Celinski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Celinski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1950-02-26

Liczba glosow: 14193

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: senator I kadencji, senator II kadencji, posel II kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-02-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 14193 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji, senator II kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Nauk Spolecznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w lutym
- w 26 dniu miesiąca