Andrzej Gawlowski

Imię i nazwisko: Andrzej Gawlowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Gawlowski - VIII kadencja 1980 - 1985
- Andrzej Gawlowski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-11-30

Liczba glosow: 13645

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 38 Pila

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiki Produkcji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-11-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 13645 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Pila (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Ekonomiki Produkcji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w listopadzie
- w 30 dniu miesiąca