Andrzej Grzesik

Imię i nazwisko: Andrzej Grzesik
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Grzesik - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-04-01

Liczba glosow: 10196

Lista: Samoobrona

Miejsce urodzenia: Lubliniec

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wieczorowe Technikum Rolnicze

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-04-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 10196 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona (Lista)
- posłowie z Lubliniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wieczorowe Technikum Rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w kwietniu
- w 01 dniu miesiąca