Andrzej Liss

Imię i nazwisko: Andrzej Liss
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Liss - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2002-11-21

Data urodzenia: 1950-09-06

Liczba glosow: 530

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Pelplin

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2002-11-21 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-09-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 530 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Pelplin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Gdanski, Wydzial Humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w wrześniu
- w 06 dniu miesiąca