Andrzej Manka

Imię i nazwisko: Andrzej Manka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Manka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1967-04-18

Liczba glosow: 5635

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 5635 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca