Andrzej Markowiak

Imię i nazwisko: Andrzej Markowiak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Markowiak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-03-27

Liczba glosow: 5530

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Namyslow

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierskaw Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-03-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 5530 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Namyslow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierskaw Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w marcu
- w 27 dniu miesiąca