Andrzej Namyslo

Imię i nazwisko: Andrzej Namyslo
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-05-23

Liczba glosow: 4112

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: dr nauk technicznych

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Inzynierska w Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz.

Ukonczona szkola: - Politechnika Slaska, Inzynieria Materialowa (Metaloznawstwo) - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-05-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 4112 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk technicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Inzynierska w Opolu, Wydzial Mechaniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Politechnika Slaska, Inzynieria Materialowa (Metaloznawstwo) - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w maju
- w 23 dniu miesiąca