Andrzej Otreba

Imię i nazwisko: Andrzej Otreba
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Otreba - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1949-07-23

Liczba glosow: 7145

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Tyniec

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-07-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 7145 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Tyniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lipcu
- w 23 dniu miesiąca