Andrzej Peczak

Imię i nazwisko: Andrzej Peczak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Peczak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1951-10-03

Liczba glosow: 34813

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Ukonczona szkola: - Politechnika Lodzka, Wydzial Inzynierii Chemicznej - mgr inz.

Ukonczona szkola: - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Organizacja i Zarzadzanie - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-10-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 34813 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Politechnika Lodzka, Wydzial Inzynierii Chemicznej - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Nauk Spolecznych w Moskwie, Organizacja i Zarzadzanie - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w październiku
- w 03 dniu miesiąca