Andrzej Pilat

Imię i nazwisko: Andrzej Pilat
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Pilat - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-10-28

Liczba glosow: 18333

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Sadlowo

Okreg wyborczy: 16 Plock

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-10-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 18333 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Sadlowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Wydzial Ekonomiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w październiku
- w 28 dniu miesiąca