Andrzej Rozanski

Imię i nazwisko: Andrzej Rozanski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-02-11

Liczba glosow: 8192

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Mogilno

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Morska w Gdyni, Wydzial Elektryczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-02-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 8192 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Mogilno (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Morska w Gdyni, Wydzial Elektryczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w lutym
- w 11 dniu miesiąca