Andrzej Szarawarski

Imię i nazwisko: Andrzej Szarawarski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Szarawarski - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Szarawarski - II kadencja 1993 - 1997
- Andrzej Szarawarski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1948-02-25

Liczba glosow: 48016

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Czeladz

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-02-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 48016 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Czeladz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Slaska, Wydzial Mechaniczno-Technologiczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w lutym
- w 25 dniu miesiąca