Andrzej Wojtyla

Imię i nazwisko: Andrzej Wojtyla
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Andrzej Wojtyla - I kadencja 1991 - 1993
- Andrzej Wojtyla - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1955-01-05

Liczba glosow: 11757

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kalisz

Okreg wyborczy: 36 Kalisz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Konserwatywno-Ludowe
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 11757 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kalisz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 36 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydzial Lekarski - lekarz medycyny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca