Anita Blochowiak

Imię i nazwisko: Anita Blochowiak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Anita Blochowiak - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1973-07-11

Liczba glosow: 11098

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Pabianice

Okreg wyborczy: 11 Sieradz

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Wydzial Zarzadzania - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-07-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 11098 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Pabianice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Wydzial Zarzadzania - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w lipcu
- w 11 dniu miesiąca