Anna Borucka-Cieslewicz

Imię i nazwisko: Anna Borucka-Cieslewicz
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2004-06-24

Data urodzenia: 1941-10-26

Liczba glosow: 2728

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Zygmuntowo

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: mezatka

Tytul/stopien naukowy: dr nauk matematycznych

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr, dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2004-06-24 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-10-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 2728 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Zygmuntowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk matematycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii - mgr, dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w październiku
- w 26 dniu miesiąca