Anna Filek

Imię i nazwisko: Anna Filek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Anna Filek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1933-02-05

Liczba glosow: 7601

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1933-02-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 7601 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska, Wydzial Mechaniczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1933 roku
- w lutym
- w 05 dniu miesiąca