Anna Gorna-Kubacka

Imię i nazwisko: Anna Gorna-Kubacka
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1945-03-14

Liczba glosow: 1921

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Tarnobrzeg

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: wolny

Tytul/stopien naukowy: dr nauk politycznych

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Politologia - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1945-03-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 1921 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Tarnobrzeg (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z dr nauk politycznych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Filozoficzno-Historyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Politologia - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1945 roku
- w marcu
- w 14 dniu miesiąca