Antoni Stanislaw Stryjewski

Imię i nazwisko: Antoni Stanislaw Stryjewski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1958-04-22

Liczba glosow: 12492

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Ostroda

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Przyrodniczych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 12492 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Ostroda (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Nauk Przyrodniczych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca