Arkadiusz Bratkowski

Imię i nazwisko: Arkadiusz Bratkowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1959-05-13

Liczba glosow: 7595

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Hrubieszow

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-05-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 7595 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Hrubieszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w maju
- w 13 dniu miesiąca