Arkadiusz Kasznia

Imię i nazwisko: Arkadiusz Kasznia
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1973-09-19

Liczba glosow: 5721

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Lukow

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-09-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 5721 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Lukow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w wrześniu
- w 19 dniu miesiąca