Artur Zawisza

Imię i nazwisko: Artur Zawisza
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Artur Zawisza - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1969-03-30

Liczba glosow: 5648

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-03-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 5648 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzial Nauk Humanistycznych - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w marcu
- w 30 dniu miesiąca