Barbara Ciruk

Imię i nazwisko: Barbara Ciruk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1956-12-11

Liczba glosow: 5915

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Bialystok

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku, Wydzial Humanistyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-12-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 5915 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Bialystok (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski - Filia w Bialymstoku, Wydzial Humanistyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w grudniu
- w 11 dniu miesiąca