Barbara Hyla-Makowska

Imię i nazwisko: Barbara Hyla-Makowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Barbara Hyla-Makowska - II kadencja 1993 - 1997
- Barbara Hyla-Makowska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-03-30

Liczba glosow: 6578

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Przasnysz

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-03-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 6578 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Przasnysz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, Wydzial Matematyczno-Fizyczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w marcu
- w 30 dniu miesiąca