Barbara Marianowska

Imię i nazwisko: Barbara Marianowska
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Barbara Marianowska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-05-29

Liczba glosow: 6291

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Diddington

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: mezatka

Ukonczona szkola: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Przemyslu - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-05-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 6291 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Diddington (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydzial Ekonomiki Przemyslu - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w maju
- w 29 dniu miesiąca