Bartlomiej Szrajber

Imię i nazwisko: Bartlomiej Szrajber
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bartlomiej Szrajber - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-05-27

Liczba glosow: 736

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Rehabilitacji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-05-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 736 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Wychowania Fizycznego, Wydzial Rehabilitacji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w maju
- w 27 dniu miesiąca