Bogdan Blaszczyk

Imię i nazwisko: Bogdan Blaszczyk
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1947-04-03

Liczba glosow: 6288

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Nosibady

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 6288 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Nosibady (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Wydzial Pedagogiczny - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 03 dniu miesiąca