Bogdan Bujak

Imię i nazwisko: Bogdan Bujak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bogdan Bujak - II kadencja 1993 - 1997
- Bogdan Bujak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1954-07-14

Liczba glosow: 9164

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Piotrkow Trybunalski

Okreg wyborczy: 10 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Lodzka , Wydzial Mechaniczny - inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-07-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 9164 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Piotrkow Trybunalski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 10 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Lodzka , Wydzial Mechaniczny - inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lipcu
- w 14 dniu miesiąca