Bogdan Derwich

Imię i nazwisko: Bogdan Derwich
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bogdan Derwich - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-08-02

Liczba glosow: 7123

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 7123 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska, Wydzial Budowy Maszyn - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 02 dniu miesiąca