Bogdan Lewandowski

Imię i nazwisko: Bogdan Lewandowski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bogdan Lewandowski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1946-07-12

Liczba glosow: 10593

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Miejsce urodzenia: Torun

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr politologii

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politologia - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-07-12 (Data urodzenia)
- posłowie z 10593 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Lista)
- posłowie z Torun (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr politologii (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politologia - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w lipcu
- w 12 dniu miesiąca