Bogdan Pek

Imię i nazwisko: Bogdan Pek
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bogdan Pek - II kadencja 1993 - 1997
- Bogdan Pek - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1953-08-04

Data wygasniecia mandatu: 2004-06-16 wybrany do PE

Liczba glosow: 8113

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-08-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 2004-06-16 wybrany do PE (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 8113 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydzial Zootechniczny - mgr inz. (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w sierpniu
- w 04 dniu miesiąca