Bohdan Kopczynski

Imię i nazwisko: Bohdan Kopczynski
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Inne kadencje:
- Bohdan Kopczynski - X kadencja 1989 - 1991

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1935-10-22

Liczba glosow: 5452

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Wlodzimierz Wolynski

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydzial Nawigacyjny - ppor. marynarki wojennej

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1935-10-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 5452 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Wlodzimierz Wolynski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydzial Nawigacyjny - ppor. marynarki wojennej (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Prawa - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1935 roku
- w październiku
- w 22 dniu miesiąca