Boleslaw Bujak

Imię i nazwisko: Boleslaw Bujak
Kadencja sejmowa: IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2001-10-19

Data urodzenia: 1957-03-11

Liczba glosow: 7777

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Brzeziny

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr

Wyksztalcenie: wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z IV kadencja 2001 - 2005
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2001-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-03-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 7777 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Brzeziny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej - Filia w Rzeszowie, Wydzial Prawa i Administracji - mgr (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w marcu
- w 11 dniu miesiąca